Søg i vores digitale viden
Tilmeld dig museets nyhedsbrev, og hold dig opdateret om museets aktiviteter.
Tilmeld dig her:
Her er du:  - VORES VIDEN - Nyere tid - Roskildefreden

Roskildefreden 1658

Den 26. februar 1658 blev der i Roskilde underskrevet en fredstraktat, der ændrede det danske kongeriges grænser. Traktaten blev kendt som Roskildefreden og betød bl.a., at Skåne, Halland og Blekinge ophørte med at være en del af det danske rige.
 
I 350-året for traktatens underskrivelse satte Roskilde Museum fokus på den fælles kulturarv og historie med mulighed for at skabe dialog og debat over Øresund. I løbet af året afviklede museet en række aktiviteter med Roskildefreden som tema: hjemmeside, foredragsrække, ekskursion samt udstillinger. På Roskilde Museum blev vist  særudstillingen ”Roskildefreden 1658” med lån fra såvel danske som svenske museer. Samtidig blev hæftet ”Roskildefreden 1658” udgivet.
 
Desuden afholdtes et symposium om emnet på Roskilde Universitet. Det blev tilrettelagt i samarbejde Øresundsuniversitetet, Centrum for Danmarksstudier ved Lunds Universitet og Roskilde Universitet. Panelet bestod af historieforskere fra Københavns og Lunds universiteter samt fra Högskolan i Halmstad.
I sommeren 2009 afsluttes Roskildefred-projektet med udgivelse af antologien ”Roskildefreden 1658 - i perspektiv” på Roskilde Museums Forlag. Publikationen indeholder artikler skrevet af historieforskerne på symposiet.
 
Udsnit af det underskrevne og beseglede dokument, Roskildefreden, dateret 26. februar 1658. På dokumentet ses de svenske forhandleres underskrifter bl.a. Corfitz Ulfeldts og den franske og engelske mæglers (Rigsarkivet).
 
Projektets formål har ud over formidling af en konkret historisk begivenhed været at skabe bevidsthed og debat både i Danmark og Sverige om den fælles fortid og kulturarv samt refleksion over nutidige relationer.   
 
Roskilde Museum har samarbejdet med flere institutioner på begge sider af Sundet, men især med Center for Danmarksstudier ved Lunds Universitet. Der har været bred politisk opbakning og støtte til det omfattende projekt fra bl.a. Region Skåne, Region Sjælland, Region Hovedstaden, Øresundsuniversitetet, Øresundskomiteen og Roskilde Kommune.
 
Se også:
 
 
  
Frederik 3. (1609-1670). Ubekendt kunstner (Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot).
 
 
 
Svenskerne over Langelandsbælt. J. P. Lemke (Nationalmuseum, Stockholm)