Søg i vores digitale viden
Tilmeld dig museets nyhedsbrev, og hold dig opdateret om museets aktiviteter.
Tilmeld dig her:
Her er du:

Børnemuseet Muserum

VI GØR OPMÆRKSOMME PÅ, AT BØRNEMUSEET MUSERUM ER LUKKET, OG AT BØRNEMUSEET DERFOR IKKE LÆNGERE KAN BESØGES. LÆS MERE I NEDENSTÅENDE PRESSEMEDDELELSE.  
 
BØRNEMUSEET MUSERUM BLIVER SELVSTÆNDIGE
Siden Børnemuseet Muserum i begyndelsen af 2014 flyttede ind på Roskil-de Museum med pædagogiske antropolog Marie Abel Hesse og børnekulturformidler Anna Zieler i spidsen, har børnefamilier og daginstitutioner nydt Muserums udstillinger, aktiviteter og sansepladser i byrummet. Succesen skal ikke kun tillægges den høje kvalitet i de mange fysiske aktiviteter, men også den bagvedliggende pædagogiske tanke. En tanke om, at børn kan og skal opleve med hele kroppen, så alle sanser og intelligenser kommer i spil. 
 
Muserummet flyver fra reden
Fra starten har Muserum været tilknyttet museumsorganisationen ROMU. Her har Muserum, i tæt samarbejde med museets personale, skabt mange spændende udstillings- og formidlingsaktiviteter. Udover disse opgaver, har Muserum også været efterspurgte konsulenter på eksterne læringsprojekter. Netop denne pædagogiske vinkel vil Muserum gerne udvikle yderligere, og har derfor, i fuld forståelse med ROMU, valgt at stå på egne ben og udvikle konceptet videre. Derfor bliver Børnemuseet Muserum, fra 1.januar 2016, selvstændige. 
 
Stifterne bag Muserum, Anna og Marie udtaler: 
”Vi har været utrolig glade for at være en del af ROMU, og er meget tak-nemmelige over hvor godt Muserum har været taget imod, både af organisationen og de besøgende. Vi glæder os til at bruge de mange positive erfaringer, vi har fået fra tiden i ROMU på det fortsatte arbejde med at etablere et selvstændigt børnemuseum for 0-7 årige”.
 
Museumsdirektør Frank Birkebæk udtaler: 
”Det har fagligt og socialt været en glæde at samarbejde med Muserum. Anna og Marie har gjort en stor og kvalificeret indsats, og med deres arbejde skabt et muserumsrum, der har åbnet museets døre for museets mindste brugere. Jeg har også fuldt forståelse for, at Anna og Marie ønsker udvikle konceptet og forsætte som selvstændig virksomhed. Jeg glæder mig til at følge Muserum videre færd, og at vi også fremover vil fortsætte et tæt samarbejde til glæde for byens mindste borgere”, blandt andet i forbindelse med sprogstimuleringsprojektet ”Sans sproget”   
 
For yderligere oplysninger kontakt: 
Marie Abel Hesse, Børnemuseet Muserum
E info@muserum.dk
D 4631 6511 / 2714 6958

Læs mere på:

Praktisk info

Adresse:
Roskilde Museum
Sankt Ols Stræde 3
4000 Roskilde
 
Kontakt:
Anna Zieler 
Mobil: 4631 6525
 
Marie Abel Hesse
Mobil: 4631 6511
 
Mail: 
 
Hjemmeside: